افسانه ها میگویند که پازل میلینیوم (هزاره) یک آرزوی شخصی که معمای پشت او را حل کند را براورده میکند. یک دانش آموز دبیسرتانی به نام یوگی موتو، “یوگی دیگر” را آزاد میکند و آنها به طور عجیب و غریبی با هم ترکیب میشوند.