۲۰ سال پس از مداخله در سرقت بانک توسط سارق بدنامی تحت عنوان Gasback وش استمپد به سوی شهر ماکا میرود. شایعاتی وجود دارند که میگویند ممکن است سارق افسانه‌ای در آنجا پیدا شود