قدرت او محدود به تاج جادویی است که با آن متولد شد، ماتیاس، قدرتمندترین حکیم جهان، تصمیم می گیرد که تناسخ برای قوی تر شدن از همه لازم است. پس از تولد دوباره خود به عنوان یک پسر جوان، ماتیاس از این موضوع هیجان زده می شود