رینکو به کازوتو اطلاع می دهد که آلیس گم شده است. وقتی زنگ خانه به صدا در می آید ، او در شرف فرار به شعبه Rath Roppongi است. با وحشت ، کازوتو در را باز می کند تا فقط یک جعبه مقوایی عظیم الجثه را در آنجا پیدا کند.