اتفاقی مرموز رخ می دهد و کل کلاس خود را در یک دنیای فانتزی شبیه به بازی RPG می بینند. شخصیت اصلی، یک دختر، خود را در یک عنکبوت تناسخ می یابد. آیا او می تواند زنده بماند و بفهمد چه اتفاقی می افتد؟