میانو روزهایش را با آرامش با خواندن کمیک های عشق پسرانه می گذراند و نگران این است که چهره اش چقدر دخترانه است – تا اینکه یک برخورد تصادفی منجر به درگیری با ساساکی ارشدش شود. ساساکی متخلف که مجذوب میانو جونیورش شده، از این استفاده می‌کند