داستان درباره “آساهی کاشیواگی”، دانش‌آموزی ست که یک روز صبح توی راه مدرسه با اتفاقات غیرعادی ای روبرو میشه که همه اونا مطابق با برنامه تلویزیونی ای هستش که همون روز صبح تماشا کرده بود، و این رویا با ملاقات کردن یکی از همان دختر های توی برنامه، به اوج خودش می رسه.