داستان درباره (مدرسه شمشیر) که دانش اموزان این مدرسه با استفاده از جادو و هنر شمشیر زنی اموزش میبیننه. ایکی کورگانی برای اموزش به این مدرسه میره ولی اون یک شوالیه شکست خورده و از درجه بائینه، چرا که هیچ هنری در جادوگری نداره. از شانس بدش یک روز به یک دوئل توسط استلا که یک شاهزاده و شماره ۱ مدرسه هست دعوت میشه و در این مبارزه هر کی ببازه باید تا اخر زندگیش مطیع باشه و…