یوتا ایریداتسو، دانش‌آموز دبیرستانی، “برفکنی اختری” را تجربه کرده است، یعنی روحش از بدنش جدا شده است. او در عمارتی به نام کورایکان از خواب بیدار شد و با روح گربه ای به نام چیرانوسوکه ملاقات کرد که…