انبوهی از شیاطین شرور معروف به “Oni” به آستان او می زنند و زندگی همه افراد پادشاهی را تهدید می کنند، آنها توسط یک مسافر تنها به نام کیبیتسو میکوتو که این هیولاها را با “چشم هلو” اسرارآمیز می کشد نجات می یابند.