شهروندان توکیو که به ظاهر آشفته هستند، توسط پسری با چوب بیسبال طلایی هدف تیراندازی قرار می گیرند. در حالی که کارآگاهان سعی می کنند قتل ها را به هم ربط دهند، متوجه می شوند که به دنبال این حملات، زندگی قربانیان به نوعی بهبود یافته است.