اریکا که ادعا می کند پسری محبوببه نام ساتا دوست پسر اوست. او چاره ای ندارد جز اینکه ساتا را دوست پسر تقلبی خود کند. در این بین اریکا درخواست میکنه که رازش پیش سوتا بمونه. ولی سوتا فقط به یه شرط قبول میکنه. اینکه اریکا باید هر خواسته ای که اون داره رو انجام بده و در واقع سگ اون بشه.