بعد از مسابقه‌ی آخر، و یک باخت شرم‌اور در مرحله‌ی نهایی، میچی تصمیم می‌گیره تا ورزش جودو رو ترک کنه. بین فعالیت‌های اجتماعی مدرسه و آزمون‌های ورودی، وقتی نمی‌مونه تا بتونه توی هنررزمی‌ای که عاشقشه رقابت کنه، اما کنار گذاشتن عادات قدیمی یک بخش عادی از بزرگ شدنه.