دو دانش‌آموز برتر ممتاز یک مدرسه نخبه، هر کدام وظیفه خود را می‌سازند که اولین نفری باشند که از دیگری اعتراف عشق می‌گیرند.