K-ON درباره 5 دختر دبیرستانی است که از طریق باشگاه موسیقی لایت با هم دوست می شوند. Yui نوازنده لید گیتار، Tsumugi نوازنده کیبورد، Mio نوازنده باس، Azusa نوازنده ریتم و Ritsu درامر. K-ON داستان 5 متر مشتاق است