یوتا اوکوتسو، دانش آموز دبیرستانی که کنترل روح نفرین شده بسیار قدرتمند را به دست می آورد و توسط جادوگران جوجوتسو در دبیرستان جوجوتسو استان توکیو ثبت نام می کند تا به او کمک کنند قدرت خود را کنترل کند و او را زیر نظر داشته باشد.