در ادامه این انیمه ترسناک موفق، رازهایی فاش می شود که ریکا ناامیدانه تلاش می کند تا هینامیزاوا و دوستانش را از سرنوشت غم انگیز نجات دهد.