میچیو کاگا دبیرستانی که با زندگی و جامعه سروکله میزنه، توی اینترنت میچرخه و یه سایت خیلی عجیب رو پیدا میکنه. سایتش شامل تعدادی سوال میشه و سیستم امتیازی داره و به فرد اجازه میده که مهارت‌ها و توانایی‌های یک کاراکتر رو بسازه.