شویو که مصمم است مانند ستاره مسابقات قهرمانی والیبال ملقب به “غول کوچک” باشد، به باشگاه والیبال مدرسه خود می پیوندد.