میتسو یه دانشجوی سال اولیه که به تازگی در دانشکده حقوق توکیو پذیرفته شده.بعد از مراسم افتتاحیه وقتی میتسو تصمیم میگیره که به دانشکده ی سال اولی ها بره، راه خودش رو گم میکنه و اشتباهی وارد دانشکده ی دیگه ای میشه.درست زمانی که بچه های این دانشکده میتسو رو از در پرت میکنن بیرون، میتسو خودش رو رو به روی دختر زیبایی میبینه که با یه دسته گل رز به سمت اون میاد…..اون دختر دسته گل رو تو صورت میتسو میکوبونه و بهش میگه که به دانشکده خوش اومده و بعد اونو ترک میکنه.این دختر زیبا ، شیک و خوش لباس کسی نیست جز دوست دوران بچگی میتسو به نام کوکو که در کودکی به هم قول ازدواج داده بودن.در حقیقت میتسو برای فرار از دست کوکو به طور پنهانی در آزمون ورودی این دانشکده شرکت کرده بود اما خیلی زود میتسو متوجه میشه که کوکو هم قراره در همین دانشکده درس بخونه و…..!!