ای قهرمان! وقتی کازویا سوما به طور غیرمنتظره ای به دنیای دیگری منتقل می شود، می داند که مردم انتظار یک قهرمان را دارند. اما ایده قهرمانی سوما عملی‌تر از همه است، او می‌خواهد اقتصاد پرچم‌دار سرزمین جدیدی را که پیدا کرده است بازسازی کند.