در شهر فوتو، مجرمین از دستگاه های شبیه USB به نام حافظه های گایا (حافظه های زمین، Gaia Memories) استفاده می کنند تا به هیولاهای فوق قدرتمندی تبدیل شوند که دوپانت نامیده می شوند، و در این شهر آرام خرابی به بار می آورند. اما، قهرمانانی هم وجود دارند که از حافظه های گایا برای مبارزه با این مجرمین استفاده می کنند، که یکی از آن ها یک کاراگاه خود خوانده و بسیار خونسرد شوتارو هیداری می باشد. با کمک دستیار باهوش خود فیلیپ، این دو به کامن رایدر دبلیو، قهرمان افسانه ای شهر تبدیل می شوند. بعد از سقوط موزه، سازمان شیطانی که مسئول بسیاری از جرم های رخ داده در فوتو است – تولید و توزیع حافظه های گایا متوقف می شود. اما، باقی مانده های حافظه های گایا هنوز در جامعه وجود داردو در بازار سیاه با قیمت های بالایی فروخته می شود. بنابراین، دو قهرمان آژانس کاراگاهی نارومی هنوز زمان زیادی تا استراحت کردن دارند. مشاهداتی از وجود دوپانت ها هنوز وجود دارد و آژانس مکررا مشتری هایی پیدا می کند که ادعا می کنند که رویدادهای فراطبیعی را تجربه کرده اند. با وجود ذات طاقت فرسای این کار، کارمن رایدر دبلیو قول می دهد که آنهایی که به شهر فوتو آسیب می رسانند بدون تردید به سزای گناهان خود می رسند …