داستان درباره شش مرد میانسال است که موفقیت‌ها و شکست‌هایی را در زندگیشان تجربه کردند. یک روز آنها تصمیم می‌گیرند تا یک گروه آیدول تشکیل دهند و بر موانعی مانند سن و شرایط بدنیشان غلبه کنند.