در شهر اوراریو، جایی که ماجراجویان در مکانی به نام سیاه‌چال، هیولاها را شکار می‌کنند، زندگی بل کرنل توسط یک شمشیرزن نجات داده شد، که سپس منبع عزم بل برای قوی‌تر شدن شد.