سون گوکو، مبارزی با دم میمون، با مجموعه‌ای از شخصیت‌های عجیب و غریب در جستجوی توپ‌های اژدها، مجموعه‌ای از کریستال‌ها که می‌توانند هر چیزی را که می‌خواهند به حامل خود بدهند، به جستجو می‌رود.