در حالی که ماکوتو تلاش می کند تا ریوتا را از پخش ویدیوی Hope خود باز دارد، او و سایرین با ورود کلاس 77 کمک می کنند، که هاجیمه توانست با استفاده از استعدادهای ایزورو، آنها را به حالت عادی بازگرداند. پس از عبور از هیپنوتیزم…