انیمه سایبرپانک: دونده‌های ولگرد یک داستان ده قسمتی مستقل در مورد یک کودک خیابانی که سعی دارد در یک شهر پیشرفته‌ی آینده و درگیر با تکنولوژی اصلاح ساختار فیزیکی بدن هست زنده بماند.