دنباله‌ای بر انیمه‌ای که به تازگی منتشر شده است، بر اساس فرنچایز Key Clannad. After Story مسیری است که در رمان تصویری اصلی پس از باز شدن تمام مسیرهای دیگر باز می شود. زندگی برای تومویا ادامه دارد. چند ماه گذشت
یک دانش آموز دبیرستانی که کمی به مدرسه یا دیگران اهمیت می دهد، با دختری تنها آشنا می شود که باید یک سال را تکرار کند، در حالی که همه دوستانش دبیرستان را تمام کرده بودند. او تصمیم می گیرد که با او معاشرت کند و به زودی با دانش آموزان دوستانه بیشتری آشنا می شود.