داستان جلسه تمرین مشترک بین کلاس ایزوکو و دانش‌آموزان دبیرستان ایسامی در آکادمی یوئی، پس از پایان تمرینات میدانی در فصل دوم اتفاق می‌افتد.