یاتورا یاگوچی، دبیرستانی محبوب که از زندگی خسته شده است، پس از الهام گرفتن از یک نقاشی، به دنیای زیبا و در عین حال بی امان هنر می پرد.