داستان جنگ بین یک رئیس مافیا به نام دینو و یک رهبر باند جوان را به تصویر می کشد که در جستجوی رستگاری هستند.