انسان ها تقریباً توسط موجودات غول پیکری به نام تیتان نابود می شوند. تیتان‌ها معمولاً چندین طبقه قد دارند، به نظر می‌رسد که هوش ندارند، انسان‌ها را می بلعند و بدتر از همه، به نظر می‌رسد که این کار را برای لذت انجام می‌دهند نه به عنوان یک غذا.