انسان ها تقریباً توسط موجودات غول پیکری به نام تایتان نابود می شوند. تایتان‌ها معمولاً چندین متر قد دارند، به نظر می‌رسد که هوش ندارند، انسان‌ها را می بلعند و بدتر از همه، به نظر می‌رسد که این کار را برای لذت انجام می‌دهند نه به عنوان یک غذا.