یک موجود قدرتمند ادعا می‌کند که در عرض یک سال، زمین توسط او نابود خواهد شد، اما او با تبدیل شدن به یک معلم فرصتی را به انسان‌ها می‌دهد و به دانش‌آموزانش می‌آموزد که چگونه او را بکشند. کلاس درس ترور شروع می شود.