هاجیمه ناگومو هفده ساله اوتاکویی عادی است. با این حال، زمانی که او به همراه بقیه کلاس‌هایش به یک مدرسه فراخوانده می‌شوند، زندگی ساده او که شب ها بیدار می ماند و در مدرسه می خوابد، ناگهان زیر و رو می‌شود…