داستان در مورد پسری به اسم تاتسومی است که از روستا‌ی خود به پایتخت آمده تا با عضویت در نیروی نظامی پایتخت، پول لازم را برای نجات دادن مردم روستا‌ی خود بدست بیاورد. داستان در ابتدا به نظر ساده می‌آید، اما با اتفاقات بزرگ و بسیار غیرمنتظره پا به یک دنیای جدی می‌گذارد.