در سه بخش به هم پیوسته روایت می‌شود، ما مرد جوانی به نام تاکی را در طول زندگی‌اش دنبال می‌کنیم زیرا زمستان‌های بی‌رحمانه، فن‌آوری سرد، و در نهایت، تعهدات و مسئولیت‌های بزرگسالان برای آزمایش گلبرگ‌های ظریف عشق به هم نزدیک می‌شوند.