فیلم داستان معجزه مانند پسران “دانگلس” را به تصویر میکشد. آنها در تعطیلات تابستانی غیر معمول خود که راهی سفری شده بودند بصورت اتفاقی به سرزمین یخ ها و شعله ها یعنی ایسلند میرسند. حال آنها در سفری درون دنیای خود و فراتر از جهان به چه گنجی دست پیدا میکنند؟