یومی، دختر آرام و مسئولیت پذیری است که در یک خانه‌ بزرگ و پرجمعیت زندگی می‌کند. او که پدر خود را از دست داده است، روزانه با برافراشتن پرچمی، برای پدرش پیغام می‌فرستد. ماجراهای انیمیشن یومی را به سوی شناخت بیشتر و کشف رازهایی درباره‌ی پدر می‌برد.