مجموعه Shield Hero | قهرمان سپر

نائوفومی ایواتانی یکی از این قهرمانان بود که به خاطر دریافت عنوان «قهرمان سپر» و عدم توانایی‌های تهاجمی، به عنوان ضعیف‌ترین قهرمان تلقی شد و مورد بی‌مهری قرار گرفت. زمانی که قهرمانان برای شروع سفرهای خود از یکدیگر جدا می‌شدند، نائوفومی تنها یک همراه داشت که پرنسسی زیبا به نام مالتی ملرومارک بود. با این حال این شاهزاده خیلی زود به او خیانت کرد و تمام پولش را دزدید، و همچنین او را متهم به تجاوز کرد.